SlovenskyEnglish O násPripravujemeArchívKontakt

pripravujeme

 


 

12.12.2013
Golden Voices
Of Gospel

 


 

PARTNERI

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

všeobecné vyhlásenie

 

Prezeraním internetovej stránky GESS promočná agentúra s.r.o. (ďalej len "GESS") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti GESS. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií prístupných iba odbornej verejnosti). GESS zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

GESS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve GESS alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou GESS. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom GESS.

Všetky osobné údaje získava GESS od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.